Εγκατάσταση

VAIO Event Service 5.1.3.05260

What is this?
This application runs in the background, and manages functionality of the VAIO function keys.

What does it fix?
The following options do not always work:
* Volume control with Fn+F3/F4.
* Color Mode Setting Function.
* Hybrid Gfx Switch.

How do I perform this update?
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600155.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600155.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 4.58 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 59-71-2010