Εγκατάσταση

Rescue Data Update - 1.2.1.06100

What is this?
This utility, which is part of VAIO Recovery Centre, provides data backup and restore functionality in case you cannot access Windows.

Is this relevant for you?
This is a recommended update for improved stability.

What does it fix?
Improved disc compatibility.

How do I perform this update?

  1. Exit all running programs.
  2. Download this update and save it to your hard drive.
  3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
  4. Double-click EP0000600167.exe to install the new version. Wait while the wizard updates your software.
  5. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600167.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 9.59 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 51-71-2010