Εγκατάσταση

VAIO Power management - 5.1.1.06180

What is this?
This utility take care of power management functionality for your VAIO.

What does it fix?
Colour settings may change to 16-bit under certain conditions.

Manual installation steps

  1. Exit all running programs.
  2. Download this update and save it to your hard drive.
  3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
  4. Double-click EP0000600169.exe to install the new version. Wait while the wizard updates your software.
  5. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600169.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 6.06 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 59-71-2010