Εγκατάσταση

Remote Keyboard with PlayStation 3 - 1.0.2.06170

What is this?
This application allows your VAIO to be used as a remote keyboard for the PlayStation 3.

What does it fix?
Added support for iPhone OS 4.0

How do I perform this update?
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600170.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600170.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 8.16 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 41-71-2010