Εγκατάσταση

DVM Quick Web Access 1.3.1.5

What is this?
DVM Quick Web Access is a fast loading pre-OS environment, which allows to access the internet without starting Windows.

What does it fix?
This patch adds a Russian Keyboard layout setting

How do I perform this update?
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600180.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600180.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 248.53 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 12-83-2010