Εγκατάσταση

SATA Registry Update - 1.0.0.07280


What does it fix?
Improved SSD drive support

Manual installation instructions
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600186.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, shut down the VAIO completely before starting again.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600186.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 4.1 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 10-99-2010