Εγκατάσταση

VAIO Smart Network - 3.3.1.08110

What is this?
This application manages your wireless networks.

What does it fix?
This update contains several improvements to profile functions.

Manual installation instructions

1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600191.exe to run it.
5. Uninstall the previous version of VAIO Smart Network
6. Click Finish.
7. Double-click EP0000600191.exe again.
8. Click Next to install the new version of VAIO Smart Network
9. Click Finish.
10. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600191.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 7.58 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 12-99-2010