Εγκατάσταση

Memory Card Reader Writer Driver (Ricoh) - 1.0

Is this relevant for you?|
It is recommended to install this driver update for improved MS Card compatibility.

What does it fix?
This update makes the SD Card slot CPRM compatible.

How do I perform this update?
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600195.exe to run it.
5. Click Next, wait while the wizard updates your software, and then click Finish.
6. Restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600195.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 454.91 Kb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 11-99-2010