Εγκατάσταση

Audio Driver (Realtek) - 6.0.1.6045

What is this?
This is an updated audio driver

What does it fix?
Improvement of sound volume management.

Manual installation instructions
 1. Exit all running programs.
 2. Download this update and save it to your hard drive.
 3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
 4. Double-click EP0000600196.exe to run it.
 5. Click Next, and wait while the wizard updates your software.
 6. When the installation is complete, select "Yes, I want to restart my computer now" and click Finish.
 7. The system will restart.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • EP0000600196.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

 • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

 • 157.78 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 10-99-2010