Εγκατάσταση

USB 3.0 Driver (NEC) - 2.0.4.1

What is this?
This is an updated driver for the USB controller.

What does it fix?
File copy to/from USB 3.0 HDD may fail with an error message.

Manual installation steps

1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600213.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600213.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 8.98 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 31-92-2010