Εγκατάσταση

Graphics Driver (ATI) - 8.723.8.2

What is this?
This is an updated graphics driver.

What does it fix?
Screen may be corrupted after suspend/resume.

Manual installation steps
  1. Download the updated driver.
  2. Locate the downloaded file in the location you specified, and double-click it.
  3. Select to install both the Display and the HD Audio driver.
  4. Wait while the wizard updates your software, and follow the instructions.
  5. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600217.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 231.02 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 19-11-2010