Εγκατάσταση

SATA Driver - 1.2.1.210

Is this relevant for you?
This is a recommended update, as it improves system stability.

What does it fix?
Improved stability when resuming from S4 sleep state.

How do I perform this update?
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600230.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, shut down the VAIO completely before starting again.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600230.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 750.98 Kb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 23-11-2010