Εγκατάσταση

PMB VAIO Edition Settings (Media Importer for 5.5.00) - 1.0.00.12070

What is this?
PMB VAIO Edition is a software suite which enables you to browse and manipulate videos and still images imported to your computer.

What does it fix?
PMB cannot correctly import files which are split on a camcoder.

Manual installation instructions
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600234.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600234.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 4.42 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 41-22-2011