Εγκατάσταση

MusicStation - 2.0.5.39b

What is this?
MusicStation is a music subscription service, which allows to discover, downloads, share and play music both at home and on the move.

What does it fix?
MusicStation fails to start and displays error X832.

Manual installation instructions

  1. Exit all running programs.
  2. Download this update and save it to your hard drive.
  3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
  4. Double-click EP0000600237.exe to run it.
  5. Wait while the wizard updates your software.
  6. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600237.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 11.88 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 23-12-2010