Εγκατάσταση

Remote keyboard - 1.0.1.05240

What is this?
This application allows to input text to BRAVIA, Blu-ray Disc Player, PlayStation 3 system or other compatible Sony devices using your VAIO keyboard.

What does it fix?
Device registration is required each time.
OS language dependency issue is fixed.

How do I perform this update?
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600239.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600239.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 24.11 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 61-21-2011