Εγκατάσταση

Chipset Driver (AMD) - 1.0.18.119

What is this?
This is an updated graphics driver.

What does it fix?
A blue screen may appear if a USB flash drive is plugged/unplugged multiple times.

Manual installation steps
  1. Download the updated driver.
  2. Locate the downloaded file in the location you specified, and double-click it.
  3. Wait while the wizard updates your software, and follow the instructions.
  4. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600244.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 19.98 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 01-21-2011