Εγκατάσταση

Graphics Driver (Intel) - 8.15.10.2226

What is this?
This is an updated graphics driver.

What does it fix?
This update fixes a compatibility problem with Windows Live Mail and Media Gallery after installation of Windows 7 Service Pack 1.

How do I perform this update?
  1. Exit all running programs.
  2. Download this update and save it to your hard drive.
  3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
  4. Double-click EP0000600251.exe to run it.
  5. Wait while the wizard updates your software.
  6. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600251.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 29.81 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 58-22-2011