Εγκατάσταση

VAIO Hardware Diagnostics - 3.9.1.110314

What is this?
VAIO Hardware Diagnostics is a module of VAIO Care, which is an application which helps you maintain, diagnose and troubleshoot your VAIO.

What does it fix?
This patch improves stability of the module.

How do I perform this update?

1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600257.exe to run it.
5. Wait for the installation to complete automatically.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600257.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 39.61 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 51-52-2011