Εγκατάσταση

Graphics Driver (Intel) 64bit- 8.15.10.2182

What is this?
This is an updated graphics driver.

What does it fix?
Windows Live Mail 2011 does not work after installation of W7 Service Pack 1.

How do I perform this update?
  1. Exit all running programs.
  2. Download this update and save it to your hard drive.
  3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
  4. Double-click EP0000600679.exe to run it.
  5. Wait while the wizard updates your software.
  6. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600679.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 115.57 Mb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 51-32-2011