Εγκατάσταση

Setting Utility Series - 5.4.1.03040

What is this?
This utility applies some default settings to various VAIO applications.

What does it fix?
No warning dialog appears when battery level is critical.
Improvement of HDMI setting UI.

Manual installation steps

  1. Exit all running programs.
  2. Download this update and save it to your hard drive.
  3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
  4. Double-click EP0000600259.exe to install the new version. Wait while the wizard updates your software.
  5. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600259.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 7.37 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 51-32-2011