Εγκατάσταση

Graphics Driver (AMD) - 8.792.2.3000

What is this?
This is an updated graphics driver.

What does it fix?
1. Error message pops up when running PCMark Vantage.
2. Improved compatibility with 3dmark06.

Manual installation instructions
  1. Exit all running programs.
  2. Download this update and save it to your hard drive.
  3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
  4. Double-click EP0000600264.exe to run it.
  5. Wait while the wizard updates your software.
  6. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600264.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 123.64 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 11-55-2011