Εγκατάσταση

VAIO Care Rescue - 2.3.1.04220

What is this?
VAIO Care is an application which helps you maintain, diagnose and troubleshoot your VAIO.

What does it fix?
Creating recovery media with DVD+ disc may fail.

Manual installation steps

1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600270.exe to run it.
5. Wait for the installation to complete automatically.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600270.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 11.79 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 11-63-2011