Εγκατάσταση

Quick Web Access 1.4.5.11.2

What is this?
Quick Web Access is a pre-OS environment, which allows to browse the internet without starting Windows. The main advantage is that it starts very quickly.

What does it fix?
Browser sometimes fails to load.

Manual update instructions

  1. Exit all running programs.
  2. Download this update and save it to your hard drive.
  3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
  4. Double-click EP0000600272.exe to install the new version. Wait while the wizard updates your software.
  5. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600272.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 255.57 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 12-63-2011