Εγκατάσταση

VAIO Hardware Diagnostics - 4.2.0.17180

What is this?
VAIO Hardware Diagnostics is a module of VAIO Care, which is an application which helps you maintain, diagnose and troubleshoot your VAIO.

What does it fix?
BD-R/BD-R DL may be shown as invalid disc.

How do I perform this update?
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600275.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600275.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 43.79 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 01-61-2011