Εγκατάσταση

Graphics Driver (NVIDIA) - 8.17.12.6672

What does it fix?
The panel screen becomes white when uninstalling Gfx Driver after S3/Resume
Picture Motion Browser mpeg playback issues
Picture Motion Browser and Media Gallery MP4 playback issues
The system may hang when playing BD disc (H264/1080p)
WinDVD cannot play BD media
DVD/BD playback is unstable after switching playback to full screen mode

Manual installation instructions
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600281.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
 

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600281.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 146.17 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 41-42-2013