Εγκατάσταση

VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager 3.9.31.06020

What is this?
This is a software library, which assists VAIO Content Importer / Exporter in analysing and working with media content.

What does it fix?
When very large volume contents are analyzed by VAIO Analyzing Manager, first start of an application after a PC boot is slow.

How do I perform this update?
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600290.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600290.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 3 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 49-61-2011