Εγκατάσταση

BIOS - R1101V2(64bit)

What is this?
BIOS stands for Basic Input/Output System.
It refers to a piece of firmware which is run when powered on. Its primary functions are to identify and initiate component hardware, and to prepare the computer so that other programs can load.

What does it fix?
This update is only required when reversing an XP downgrade. It does not contain specific improvements over the originally installed Bios version.

Manual installation instructions
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000557103.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.
 

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000557103.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 2.48 Mb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 11-71-2011