Εγκατάσταση

Graphics Driver Update (Intel) - 8.15.10.2361

What does it fix?

When using an HDTV as monitor, 800x600 display resolution is not available.

Manual installation instructions

  1. Exit all running programs.
  2. Download this update and save it to your hard drive.
  3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
  4. Right-click EP0000600300.exe and select 'run as administrator'
  5. Wait while the wizard updates your software.
  6. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600300.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 45.97 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 12-10-2011