Εγκατάσταση

Remote Keyboard &TrackID - 1.1.0.07060

What is this?
This application allows to input text to BRAVIA, Blu-ray Disc Player, PlayStation 3 system or other compatible Sony devices using your VAIO keyboard.

New feature
PSN sign-in ID beyond 33 character string can't be used.
Sometimes the application cannot be started.

Manual installation instructions
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600304.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.
 

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600304.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 29.89 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 11-84-2011