Εγκατάσταση

Wireless LAN Driver (Atheros) - 9.2.0.427

What does it fix?
This update supports Wi-Fi Direct. In order to use this feature, make sure the latest version of VAIO Smart Network is installed on your system.

Wi-Fi Direct allows video playback over wireless to Wi-Fi Direct enabled BRAVIA televisions.

Manual installation steps
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600313.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600313.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 17.09 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 01-83-2011