Εγκατάσταση

Microsoft Hotfix KB2555428

What does it fix?

System boot time may take several minutes.

Manual installation instructions

Important: before installing this update, please make sure the Windows 7 Service Pack 1 is installed on your computer.

  1. Exit all running programs.
  2. Download this update and save it to your hard drive.
  3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
  4. Right-click EP0000600356.exe and select 'run as administrator'
  5. Wait while the wizard updates your software.
  6. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600356.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 3.77 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 61-12-2011