Εγκατάσταση

Pointing Driver (Alps) - 7.106.511.106

What does it fix?
The cursor stops moving sometimes.
If the custor still stops sometimes after applying this patch, please open Mouse properties in Device Manager, click the button Default followed by OK.

Manual installation instructions
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600370.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600370.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 20.82 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 31-10-2011