Εγκατάσταση

VAIO Peripherals Metadata - 1.2.1.10190

What is this?
This update makes sure that the Devices and Printers folder gives a quick and correct view of devices connected to your computer.

What does it fix?
Addition of new device and printer data

How do I perform this update?
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600371.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.
 

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600371.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 4.77 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 22-11-2011