Εγκατάσταση

VAIO 3D Portal - 1.1.1.10182

What is this?
This application allows to play a number of games in 3D, which do not natively support it. It also contains a 3D photo viewer application.

What does it fix?
When launching TriDef 3D Photo Viewer from the VAIO 3D Portal, the contents select dialog does not show.

Download and installation
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600373.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600373.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 12.45 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 25-11-2011