Εγκατάσταση

Camera firmware - 0601

What does it fix?
The option 'keep adjusted value' fails after reboot or standby.
Inverter colour may be shown on monitor.

Manual installation instructions
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000557105.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.
 

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000557105.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 1.24 Mb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 22-11-2011