Εγκατάσταση

VAIO Care - 6.4.2.11150

What is this?
VAIO Care is an application which helps you maintain, diagnose and troubleshoot your VAIO.

What does it fix?
This update improves stability of VAIO Care.


Manual installation instructions
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600377.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600377.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 59.89 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 25-11-2011