Εγκατάσταση

WinDVD BD 3D - 10.0.6.124

What does it fix?
Improved BD3D title compatibility.
BD_J Disc made by Picture Motion Browser takes a long time before playback starts.
Improved support for side-by-side content.

NOTE: this update applies to both 2D and 3D models. It will not add 3D functionality to 2D models.

Manual installation instructions
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600378.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600378.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 70.97 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 16-46-2012