Εγκατάσταση

VAIO Control Center - 5.1.4.12230

What does it fix?
A SUSsoundmodule error may appear during first reboot.

Manual installation instructions
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600398.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600398.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 4.69 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 61-21-2012