Εγκατάσταση

WinDVD BD - 10.0.6.162

What does it fix?
Support of MVC file playback.
Improvement of BD title compatibility (any BD issue).

NOTES: - this update applies to both 2D and 3D models. It will not add 3D functionality to 2D models.
- before installing this patch, please make sure that the latest available graphics card driver update has been installed first.

Manual installation instructions
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600412.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600412.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 42.34 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 61-62-2012