Εγκατάσταση

Sony Video Processor PMH_fix - 2.0.6014.05150

What does it fix?
(For all NVIDIA graphics models) After updating Picture Motion Browser to Play Memories Home (PMH), frame drop issue occurs on 3D view of PMH.
WinDVD automatically shuts down when fast-forward/rewind certain 3D BD


Manual installation instructions
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600471.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600471.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 2.59 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 81-62-2012