Εγκατάσταση

Audio Driver (Realtek) - 6.0.1.6526

What does it fix?
When using a headphone, the 1st second of music playback is quiet.

Manual installation instructions
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file inthe location you specified.
4. Double-click EP0000600428.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.
 

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600428.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 79 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 17-46-2012