Εγκατάσταση

Graphics Driver (Intel) - 8.15.10.2555

What does it fix?
Changing resolution after S3/resume may cause screen corruption.
Movie playback is corrupted or black screen when playing 480x270 pixel size MP4 file.
After installing KB2454826, WinDVD can't play some BD media correctly.
Improved stability.

Manual installation instructions
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file inthe location you specified.
4. Right-click EP0000600445.exe and select 'run as administrator'
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.
 

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600445.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 29.91 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 51-51-2012