Εγκατάσταση

Graphics Driver (NVIDIA) - 8.17.12.6970

What does it fix?
- [VPCL22 only] After updating to PlayMemories Home, 3D glass doesn't sync with 3D emitter on the 3D view of PlayMemories Home.
- Error dialog may appear when exiting IE9.
- L/R frame reversed during the DVD 2Dto3D playback in WinDVD.
- [3D] When you watch 3D BD with WinDVD, you don't see 3D effect on 3D menu button.

Manual installation instructions
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file inthe location you specified.
4. Double-click EP0000600451.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
 

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600451.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 171.18 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 81-62-2012