Εγκατάσταση

Microsoft KB2708549 Update Program

What does it fix?
This program updates volsnap.sys.
This driver causes BSOD 0x7E when executing backup to external USB HDD.

Manual installation instructions
Important: before installing this update, please make sure the Windows 7 Service Pack 1 is installed on your computer.

1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file inthe location you specified.
4. Right-click EP0000600458.exe and select 'run as administrator'
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600458.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 2.64 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 21-61-2012