Εγκατάσταση

VGP-UPR1/UPR1A Series Software for Windows 7 - version 2.0 - 120515

This package contains Windows 7 drivers for the VGP-UPR1 and UPR1A docking station.

Before installing this update, please make sure that all updates available through VAIO update have been installed.

VAIO Models supported:
VPCEB3/EB4 range - 32/64-Bit Windows 7
VPCY11 range - 64-bit Windows 7
VPCYA1 range - 64-bit Windows 7

How do I perform this update?
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000601256.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, shut down the VAIO completely before starting again.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000601256.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 21.84 Mb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 91-52-2012