Εγκατάσταση

PlayMemories Home 1.2_1.3 Updater - 1.0.00.05220

What is this?
PlayMemories Home is a software suite which enables you to browse and manipulate videos and still images imported to your computer.

What does it fix?
[3D models] Simulated 3D function doesn't work with other applications after viewing 3D by PlayMemories Home.

Manual installation instructions
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600475.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600475.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 4.82 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 81-62-2012