Εγκατάσταση

VAIO 3D Panel Utility - 1.1.1.05310

What is this?
The VAIO 3D Panel Utility provides support for the glassless 3D panel accessory (VGP-FL3D***).

What does it fix?
The 3D Panel adjustment might not function correctly.

Download and installation
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file inthe location you specified.
4. Double-click EP0000600477.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600477.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 44.53 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 81-62-2012