Εγκατάσταση

VAIO Transfer Support - 1.1.2.06030

What is this?
Vaio Transfer Support allows to easily copy data and settings stored on another VAIO to your current VAIO.

What does it fix?
This update improves security of the application.


Manual installation instructions
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600480.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600480.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 25.17 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 81-62-2012