Εγκατάσταση

Pointing Driver (Synaptics) - 16.0.4.1

What does it fix?
Left-handed and Right-handed setting is inverted after suspend/resume or hibernation/resume.
The border between left button and right button is not in the center of touchpad.

Manual installation instructions
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000557109.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000557109.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 88.5 Mb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 11-79-2012