Εγκατάσταση

What does it fix?
Bluetooth Driver. Fix file transfer issue during Bluetooth mouse connection.

Manual installation instructions
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file inthe location you specified.
4. Double-click EP0000600485.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.
 

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600485.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 117.82 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 61-32-2013